شرایط نگهداری باتری های lithium polymer

شهریور 09

🔆دمای نگهداری میانگین بین 0 تا 40 درجه سانتیگراد است

🕐جهت عدم استفاده از باتری برای مدت زیر یک ماه درصد شارژ باتری در چه رنجی قرار دهیم؟

- 1 تا 10 روز 65 درصد
- بین 10 تا 15 روز 60 درصد
- بین 15 تا 30 روز 40 درصد
به صورت میانگین برای استفاده نکردن تا 20 روز 55 درصد حفظ شود.

⚠️ نکته 1: در فصل های گرم سال ممکن است باتری پهپاد بلافاصله پس از پرواز به دلیل بالا بودن دمای آن شارژ نشود که این مسئله طبیعی است.


⚠️ نکته 2: درصورت بالا بودن دمای باتری پس از پرواز اجازه بدید که دمای ان به صورت نرمال در یک محیط با دمای مناسب (20 تا 25 درجه سانتیگراد) خنک شود و به هیچ عنوان در این شرایط آن ها را مستقیم روبروی باد کولر و... قرار ندهید